2011 i bilete: Mai

Mai 2011 kom, og sjølv om det var fint å vere ute, var det vel liten tvil om kva dagane eigentleg gjekk i. Bilete over viser altså den typiske masteroppgåveskrivaren sånn sirkus ein månad før innlevering av oppgåve…

Og så var jo det sjølvsagt 17. Mai-feiring med fyrverkeri! Og elles andre enkle gleder.