2011 i bilete: Juni

Juni 2011 var ein nydeleg månad. Oppgåva vart innlevert og sumaren kom.

Sykkelen min vart dog stjelt for andre gang (her representert med den tomme plassen og eit utval av div. syklar…), og bloggen ville ikkje fungere heilt

Alt dette medan store delar av heile Noreg sat i transe framfor televisjonsapparatet og nytte nasjonalromantikk.