2011 i bilete: Desember

Desember 2011 var nok ein stille månad på bloggen. Tenker det fint kan skuldast særs kort juleferie…. Jobb er svært hyggeleg, men litt lenger juleferie hadde vore kjekt. Obligatorisk nyttårsbilete måtte jo sjølvsagt takast. Ikkje for å henge ut enkeltpersonar, men mykje tyda på at ein deltakar i bilete ikkje var klar for det nye […]