2011 i bilete: August

August 2011 start ved at eit kapittel i livet vart avslutta… Mot slutten av august tok eit nyt kapittel til. Oslo var staden, og vi fekk både kaffi og datamaskin. I tillegg ein tur til Vilnius og masse anna… Her då representert relativt kjedelig med bilete av to ting. Kaffikopp og datamskin. Kjedelige, men dog […]