2010 i bilete: Mars

Så kom Mars. Det var månaden eg fekk tilsendt ei bok, ei bok med mitt bilete inni. Det er alltid stas! Elles så var det eit par lengtande tankar tilbake på vinteren som snart var over, og elles… tja. Nydelege dagar i Bergen?