2010 i bilete: August

August kom, og kvifor ikkje starte ein ny månad på toppen? Hoho!

Eg fann ut at livet var best på den rette sida, og jammen tid var vi ikkje på Canal Street også! Og når fritidsproblema tok fri fekk eg endeleg fiksa til The Golden Circle (Ta gjerne ein tur innom kartet også!). Elles så oppdaga vi at det å kikke på skyer opp-ned er jo ein fornuftig fritidssyssel.

AIaiAI! Alt det spanande som livet byr ein på!