2009 i bilete: April

April kom, og påskeferien var over. Mine nye ski vart kjærleg testa, og kan sterkt anbefalast til andre. (Sjå meir her, og kjøp her)

Fritidsproblema vart dekt av at Ji Woong viste kvifor vi enda har bruk for gode designere. JetLev – ting som vi verkeleg kan kanskje få bruk for muligens ein eller anna gang i lang framtid… Og mitt litle lyst, skein klart.

Biletet over er tatt frå min gamle buplass, og viser Bergen by i så rein luft at ein faktisk kunne gå ute i meir enn 5 min utan at halsen kjennast som sandpapir. Ein slapp også å snyte ut grått støv når ein kom heim etter ein gåtur, og det var faktisk mogleg å sjå blå himmel frå sentrum…