2008 i bilete: September

September: Bergen i brann

September 2008 var nok ein heite månad for Bergen, eller i alle fall heite dagar for Bergen. Bilete over er frå ein anna brann, nærare bestemt her. Og dette bilete er da tatt etter at brannen har blitt slokka. Elles så fann vi vel alle ut at enkelte typar juice ikkje smakar heilt godt.