oppskrift på verdens verste date?

1. Ein finn seg først ei jente… (ok, nokken vil velge gutt – fritt valg) 2. Ein finn seg ein fantastisk bil.. (kremt, kremt.. som ikkje går så veldig bra.) 3. Vent til at veret blir så stygt som det går ann å bli.. (slaps, kaldt, vind, regn eller alt sammen…) 4. Finn eit tidspunkt […]