Den verkelege Bjarne…

Eg har noko eg må fortelje. Eg er Spiderman. Eg har prøvd å skjult det lenge for dykk, men i dag klarte eg ikkje å halde meg lenger. For dei som ikkje vist det så kan eg imponere med at eg er smart, vittig, litt nerd, har stor makt og eit stort ansvar hengjande over […]