bjarnebs.com

Tag: google

Årets søkeord – 2011

Tradisjon tru skal fjoråret oppsummerast med stas og pryd. Og søkeord er som alltid stas å kikke på. I år var det totalt 888 forskjellege fraser som vart nytta. Dette mot 922 i fjor og 903 i 2009. Altså ein liten nedgang. Som normalt er det bryllupsrelaterte ord som kjem fram. Søkefraser med ordet «bryllupstale«, […]

Vi tar bølgen… Google Wave

Google, vårt utgangspunkt for dagens nettliv, helde på å lansere Google Wave. – Kva er så det? Vel, «det er ikkje ein nettlesar», det er heller eit verktøy for kommunikasjon og samarbeid på nettet. – Å? Spanande! Ja, alltids spanande med slike ting. Innovasjon er som oftast bra, og google har vore flinke til ting […]

har Bjarne blitt ettertrakta..?

fikk eit tips frå ein i går at eg skulle skjekke google, og teste ut søkeordet «bjarne»… jaja, tenkte eg og testa, og skulle du ha sett: Eg var den 5. mest populære Bjarne i stort sett heile verda. Til og med Bjarne Håkon Hansen låg under meg… ..men ein liten tur på google i […]