Slik går no dagane, eigentleg…

Viss nokken skulle vere i tvil om korleis dagane faktisk går: Og den beste feilmeldinga til slutt: Men, det er jo viktig å fokusere på dei koslege tinga med livet: Slik går no dagane…