Sommer kommer, sommer kommer

Sommer kommer,
sommer kommer,
sol og regn og latter og sang…
sol og regn å latter: Hahaha
latter, sol og sang…

(Årsak at eg nytta bokmålet, men «sumar kjem, sumar kjem» hadde ikkje heilt den same svungen…)