Problem løyst.

Eg har funne ut kva eg kan gjere på. (Klikk på bilete, eller (her)