Gidd v2.

Arg. Kjenner frustrasjonen aukar igjen. (Jf. Gidd)

Det positive er at å skrive anmeldelse og skademelding tar mykje kortare tid andre gangen sykkelen blir stjelt. For no har eg jo allereie fått samla inn alle kvitteringar og kjøpsbevis.