Slik går no dagane…

eller… det regna akkurat no da, men biletet er svært representativ for tidlegare dagar i mai.