2010 i bilete: Januar

Sjølv om 2010 var eit særs dårleg bloggår, så kan ein ikkje halde opp med tradisjonar! I alle fall ikkje gode tradisjonar. Året i bilete er tilbake, og no er det 2010 som skal summerast opp.

Sjølvsagt blir den opplagte starten inngangen av det nye året. Tjueti vart skreve ein vakker vinterkveld på Sunnmøre. Og for utan den obligatoriske oppsummering av 2009, kom januar 2010 med blant anna: Dei fire s-ane, gleda over å kunne få ting og kanskje verdas mest geniale oppvaskmaskin. Heilt sant.