Kjemp for dine rettar!

Viss nokken skulle lure, ja det er ein samanheng mellom når eg frustrerar meg over ting, og når skribleri blir publisert her inne på bloggen. I dag er det tid for å snakke om mobiltelefon, service og lånetelefon…

Som nordmann har du allereie vunnet i lotto, og som norsk forbrukar så har du vunnet dobbelt opp. Som norsk forbrukar så har du kanskje den aller beste forbrukarkjøpslova i verda bak deg. Derfor vil eg gjerne at du skal vite om tre ting når det gjeld mobiltelefonen din:

1. Mobiltelefonen skal leve i fem år.

Jepp, ein høgsterettdom seier at mobiltelefon er eit forbrukargode som skal leve fem år. Dette på lik linje med kvite- og brunevarer. Dette gjeld dog ikkje «billigtelefonar» som ein ikkje kan forvente at skal leve meir enn to år. Men har du betalt meir enn ingenting for telefonen din så er det altså forventa at den skal leve i fem år.

Viss telefonen din skulle då klikke før desse fem åra og den må på service så vit at:

2. Veit butikken at reparasjonen vil ta over sju dagar så skal du få lånetelefon med ein gang.

Eg siterar her jurist Arnt Olaf Stillerud til Forbrukerrådet:

«Vet butikken at reparasjon vil ta over syv dager, skal kunden få lånetelefon med én gang. Lover butikken at reparasjonen skal ta mindre enn en uke, og det oppstår forsinkelser, skal butikken stille lånetelefon tilgjengelig fra den syvende dagen.»

Det er altså ikkje slik at viss det går over sju dagar at du kan gå i butikken for å få ein lånetelefon. Dette er det mange butikkar som hevdar, men då altså ikkje eit faktum. Korleis skal du gå fram i butikken? Spør høffeleg om kor lang tid dei trur det vil da. Svarer dei meir enn sju dagar er det berre å seie at då har du rett på ein lånetelefon.

3. Du har rett på ein lånetelefon som har tilsvarande kvalitetar med den du leverte inn.

For dei som har levert inn mobiltelefon på service så veit ein gjerne at det normale er at du får ein heller eldre og til tider ikkje brukande lånetelefon. Sjølvsagt stas å vere litt retro, men det får vere grenser kva du skal tåle. Derfor, vit at:

«lånetelefonene skal gjenspeile bruksmønsteret til kunden,»

Helene Falch i Forbrukerrådet til amobil.no.

«Ikke ta til takke med en billigmobil»

Thomas Nordtvedt i Forbrukerrådet til mobilen.no

Begge desse utsagna viser til eit vedtak frå forbrukertvistutvalget om lånetelefon.

Forbrukerrådet gir også vidare forklaring om dine rettar:

Rettighetene dine:

Oppstår det feil med mobiltelefonen, og den ikke er utsatt for fukt, slag og støt ut over det som er normalt, har du svært gode rettigheter i den nye forbrukerkjøpsloven, som trådte i kraft 1. juli i fjor.

Her er noen punkter du bør huske på:

– Må telefonen repareres, kan du velge mellom reparasjon og en ny, tilsvarende telefon. Forutsetningen for sistnevnte er at det ikke fører til urimelig kostnader for selgeren. Men det skal svært mye til for at det skjer.
– Velger du reparasjon, har du krav på lånetelefon dersom reparasjonen tar mer enn syv dager.
- Oppstår samme feil for tredje gang, noe som ikke er uvanlig med små mobiltelefoner proppfulle av teknologi, har du rett til å heve kjøpet og få pengene tilbake. Oppstår det forskjellige typer feil med telefonen fire ganger eller mer, kan du også heve kjøpet.
- De første seks månedene skal alle feil regnes som fabrikkfeil, dersom ikke selgeren beviser noe annet. Selger har altså bevisbyrden. Etter seks måneder er det i utgangspunktet du som har bevisbyrden, men selgeren har undersøkelsesplikt.
- Selgeren kan ta betalt for reparasjon eller undersøkelse som ikke dekkes av reklamasjonsrettighetene, såfremt det er avtalt på forhånd. Hvis ikke det er avtalt, skal du ikke betale for undersøkelsen.

    Hugs på dette, og kjemp for dine rettar!