SOL!

Vel, bur ein i Bergen, så bur ein i Bergen. Og då er det viktig å kunne glede seg over unormale ting som dette!

Ha ein fantastisk og stårlande fredag!