The Golden Circle

For mange turistar som kjem til Sunnmøre så er «The Golden Route» ein opplagt del av turen viss ein har moglegheit til å køyre sjølv eller ta buss. Men kvifor stoppe med berre ein liten tur? Kvifor ikkje gjere noko meir? Eg presenterar herved: The Golden Circle – det beste av Sunnmøre i ein kvalitetssikra pakke! […]