Ferdig.


AIaiai! Det var det. Åtte semester er gjennomført. Berre to igjen. Vakkert, nydeleg og trist på ein gang.

Det store eksamenssjokket kom i går. Eksamen vi fekk utlevert var nøyaktig den same som var for eit par år tilbake. Den einaste endringa var at der var lagt til eit tal, og datoen var endra. Ikkje det at å bruke delar frå tidlegare eksamenar er uvaneleg, men å bruke ein nøyaktig kopi?? What? Og det blir ei heller betre når vi har brukt denne eksamenen som gjennomganstema for heile faget. I tillegg til at vi hadde ein tilnærma lik oppgåve som semesteroppgåve også. Aiaiai. Hyggeleg å få nokke som ein kan da, men det er jo lov å gi oss moglegheit til å tenke. Og faktisk bruke det vi har, i alle fall prøvd, å lært oss.

Utfordringar: JA, TAKK!