Kor e alle helter hen?

Her: Eller… i alle fall ein del av dei. Eg snakkar om Forbrukarrådet. Eg snakkar om kvardagsheltar som tar frå dei snuskete og gir hjelp til dei som treng det. Sjølv om dei ikkje gav meg direkte hjelp denne gangen, fordi eg ikkje spurde, så er det alltid trygt å vite at dei er der. […]