Medan vi lengtar etter våren…

… er det viktig å tenkte tilbake på kor nydeleg det er med vinter, snø og kulde!