Halleluja!

IMG_6691
Jepp, det er vel ikkje andre ord som forklarar mi kjensle no. Kl 23.17 i går fekk eg ein hyggeleg telefon frå Bergen Politikammer. På ein rundtur i Nygårdsparken (Mange vil nok her tenke: Det var ein logisk stad) fann ei patrulje ein sykkel. Og ikkje kva som helst sykkel heller. Det var faktisk ein DBS Intruder 104 med svart farge. Utrulig, men sant.

I dag var det derfor oppmøte på politihuset nok ein gang, fint kledd og passe mett, for å få henta min kjære sykkel. Sykkelen var dog litt forkomen ved overlevering, men etter snart ein månad bort frå sin eigar så var attsynet godt. Det som eg derimot lurer litt på er kvifor i alle dage var det så viktig for dykk å skru av feste for fram- og baklykta? Eg har jo lykta her, kva i alle dage skal dykk med feste for ei fram- og ei baklykt? Sjølve sykkelcomputeren til sykkelen har eg også her, kvifor i alle dage var dykk så interessert i å behalde strikket som haldt fast sykkelcomputerhaldaren til styret? Og til slutt, siste, men ikkje minst, den store finalen: Kvifor i alle dage skulle den avkappa brusflaskebiten som eg hadde teipa fast til bakskjermen (ikkje påmontert på bilete over bilete nei..) vere til så stor glede at dykk tok dykk bryet med å fjerne 1,5 meter med teip for å få den laus? Det er liksom ein del enklare å berre løyse av heile skjermen…

Men, men. Eg er nøgde for å få den tilbake, men eg hadde dog heller sett at den aldri var stjelt da.

Dagens STORE takk går til Bergen Politikammer! Tusen takk skal dokke ha!
(og takk til Gjensidige forsikring som haldt ut all sytinga og klaginga mi.. dokke skal få pengane tilbake snart…)