Ferdig!

img_2500

Lat meg oppsummere:

INT010EKS – Anvend metode
INT020 – Produksjonsøkonomi
SOL040EKS – Strategisk leiing
INT010HEKS – Anvend metode
SOL040OPPG – Strategisk ledelse – gruppebasert innleveringsoppgave
VOA026 – IT Project Management
BED040 – Økonomisystem og styring
SAM040 – Makroøkonomi
SOL030 – Organisasjonsteori
VOA018 – Exploring Online Consumer Communities
BED030 – Investering og finans
RET012 – Finans- og kredittrett
SAM030 – Internasjonal handel og økonomisk vekst
SOL020 – Psykologi og leiing
BED020 – Finansrekneskap
RET014 – Skatterett
SAM020 – Videregåande mikroøkonomi
SOL010 – Marknadsføring
BED010 – Kostnads- og inntektsanalyse
MET040 – Statistikk for økonomer
RET011 – Rettslære II
SAM010 – Introduksjon til mikroøkonomi
IKE010 – Introduksjonskurs i etikk
IØA010 – Introduksjon til økonomisk-administrativ analyse
MET010 – Studieforberedande kurs
MET020 – Matematikk for økonomar
MET030EKS – Databehandling for økonomer – individuell skoleeksamen
MET030HEKS – Databehandling for økonomer – gruppebasert hjemmeeksamen
RET010 – Rettslære I

Eller rettare sagt: FERDIG!!!!!!!!!

Ikkje det at Hydro hadde så masse med det da… Men kven veit kva framtida vil bringe:)