TKB: Målretta prosjektstyring

Målretta prosjektstyring
Mine kjære lesarar huska nok kanskje mitt TKB over faget SOL030 i fjor? I dag var det VOA026 som står for fall. Gikk dog ikkje heilt bananas her, men, men..

Tankekart – ei moglegheit for motivasjon?

Målretta prosjektstyring

TKB (TankeKartBananas)