2008 i bilete: Oktober

Oktober: Hauststorm på Sunnmøre

Haustferien vart feira på Sunnmøre i oktober, slik som biletet over viser. Sunnmøre frå si beste side! DN var lei av finanskrisa, og eit særskild hyggeleg år med bokklubben var over.

Men det som var det hygglegaste var nok at Bjarne endeleg tok mot i seg og spurte. Spurte om kva? Nei, no kan du lure:) Eg fekk i alle fall «JA!«