TKB

sol030-organisasjon-485x964

TKB (TankeKartBananas) er vel dagens ord.
Organisasjonsstruktur/kultur/læring/mål/strategi/konflikt osv… Eg er lei. Og jepp, det er SOL030 det. Siste eksamen før jul i morga! Johoooooo!!!

For den som er intressert: God lesing
(Sidan det var så mange som ville ha dette tankekartet her, og at ein del ting kjem frå førelesningar som lærarar har halde og anna kopibeskytta materiell så har eg fjerna det… Men viss du absolutt ha det, så er det berre å spørje fint). (Ja, der kan vere nokre feil.. blant anna at det står SOL040, ikkje 30… og litt anna småknask som ikkje er så viktig… trur eg i alle fall.)

For alle dykk andre: Ja, Bjarne kan til tider vere litt nerd… berre bitte litt da…