Steinharde fakta…

Klemmentin med MANGE steinar

Klementinen som eg nettopp har ete innehaldt 36 steinar. 36 steinar! Er det normalt?

Betre illustrasjon av antallet steinar. Grupper på 5 stk * 7 + 1 stk = 35 + 1 = 36 ja..

Klemmentin 2