Oppdateringar…

Adresseinje

Eg får årsaka viss det skulle ha vore til bry for nokon, men bjarnebs.com har hatt eit par oppdateringar i dag. Mest av den tekniske biten som ingen i røynda bryr seg om. Men, fint om dykk der ute som lenkar til mi side nyttar «bjarnebs.com» som lenkemål, og ikkje:
– bjarnebs.com/blog
– bjarnebs.com/blogg
– bjarnebs.com/vevslogg
som eg har klart å bruke før. Ja, alt for masse rot. Derfor rydda eg opp, bjarnebs.com er og blir det einaste, ikkje blog eller blogg eller vevslogg. Berre bjarnebs.com.

I tillegg: alle dykk der ute som nyttar seg av gildet RSS. Bruk helst denne RSSlenka her. Den blir ei statisk adresse med dynamisk innhald (WOW!!), så utan omsyn på kva tull eg finn på i framtida så skal RSSlenka vere den same – til glede for dykk mine kjære lesarar.

Eg har forresten kome trygt og godt heime til Sunnmøret. Ute er det ingen snø, men likevel surt og klat. Godt å kome heim!