Preikestolen

Preikestolen

vel bileta seie vel alt…

Utanfor kanten...