å den som sa…

pneumatic_anatomica_by_freeny.jpg

at ballongdyr ikkje hadde kjensler… eller så er det kanskje store fritidsproblem ute å går blant folk. Men, men.. det er herved forklart at ballongdyr også har bein og slikt… denne tippa eg at sjukepleiaren ikkje har lært om…?