Noreg på halv stang?

halv stang

Ja, i dag flagger altså wikipedia med det norske flagget på halv stang. Det er dog berre bokmålsversjonen av den. Den nynorske har ikkje noko flagg i det heile, som er normalt for resten av verda også. For nei, det er ikkje slik at det skal vere eit flagg der oppe for dei som lurte. Så kvifor flagger vi på halv stang? Nokon som veit? Eller er dette nok ein gang den negative sida med wikipedia. Fri tilgang gir fri rett til å skrive og gjere kvar ein meinar. Så tja.. er dette slutten for wikipedia Norge? eller er det eit hint på at landet Noreg er i ferd med å gå under? Kjekt med det norske flagg – men flagg på halv stang er ikkje så kjekt…

Nokken som har svaret?

Oppdatering: No er alt visst tilbake til normal… kvifor? kven veit…