har du fritidsproblem?

Sphere

Det er eit allment kjent faktum at det går ann å kjede livet av seg… For, sitat Narve: «HJELP E KJEDA ME!» Så, hald ut Narve og alle dykk andre, for her kjem hjelpa. Skulle du tilfeldigvis hate finever, sol og kjede livet av deg, så har eg eit aldri så lite spel som dykk alle må prøve. Men, det er ikkje eit spel for alle heller..? Her krevjast det mykje tankar, frustrasjonar og ikkje minst.. behovet for å bruke opp tid.
Trykk her, og prøv å kome deg ut av rommet… sei ifra viss du klarer det…