Takk IKEA

Andre ord enn bilete vil nok ikkje vere naudsynt.