SNØ!

HALLELUJA! DET SNØR, DET SNØR! TIDELLIBOM! AMEN!