medan vi ventar…

hmmm.. tok visst litt lenger tid enn eg hadde rekna med her.. er ein aldri så lita fluge i systemet som ja.. eg ikkje heilt kan finne!

MEN! På grunn av dette, så tenkte eg at eg måtte glede dykk med noko anna? ååå? Kva kan det vere? hehe.. ok tør humor. Men ja. For dei som gikk på Bildøy saman med meg, så hugsar dykk sikkert: «Gutta på tur – USA 06» For dykk andre som ikkje heilt veit kva dette var, så kort forklart:

Bildøy har i dei siste åra hatt ein «Musikk- og Mediastudietur til USA». Der hovupoenget med turen er å sjå korleis folket i USA nykkar media og musikk i forskjellige menigheter. Men, det gjekk ikkje så lenge før «Musikk- og Mediastudieturen til USA» berre vart til «Studietur for Media til USA»… Men.. det var det heller ikkje. Til slutt sat vi igjen med – Gutta på tur – USA 06.. meir utfyllane: 3 elevar og ein lærar på tur i USA. Høyrde vi Saddleback Church? Hollywood? Santa Monica Beach? Apple Retail Store? Central Perk? DVD-innspeling? åja! Og mykje meir!

Viss du har ei trang til å lese meir om turen til USA, så kan du trykkje her! eller her (den offisielle Gutta på tur – USA 06 sida)