Diskriminering i dagens samfunn!

Først av alt – ja, Bjarne er tilbake i Bergen! JIppppppi! og dette tar meg vidare til dagens problem. For, når ein skal dra frå Ålesund til Bergen kan ein

 1. Køyre bil
 2. Ta buss
 3. Ta båt (hurtigruta)
 4. Sykle
 5. Ta fly
 6. ja.. fleire eks. finnast, men ja.. kanskje ikkje så normale

Det alternativet som ofte er enklast er alternativ nr 6 – ta fly! Så ja, eg skulle ta fly frå Ålesund til Bergen. I gleda og håpet av at snø skal kome (ja den kjem!) så tok eg med meg ski. Dette vart første irritasjonsmoment. For no kostar det 100kr og ta med ski på flyet. Bææææ… Men vidare så er det også naudsynt med utstyr som skisko og slik når ein skal køyre ski. Dette medførte at min koffert totalt vog 26kg. For dei som har vore ute å fløge i det siste, så veit ein sikkert at det er «maks 20kg» ein kan ta med som bagasje. Ergo eg hadde «6 kilo i overvekt» dette vil då seie at eg skal betale gebyr for overvekt. Ok det er for så vidt greitt. Eg har allereie akseptert maks 20kg når du bestiller flybilletten. MEN!! Måtte alle betale overvekt som var på same flyet som meg? NEI! Så i frustrasjon over dette, så tok eg ei aldri så lita spørjeundersøking om overvekt, gebyr og kjønn… Som mange sikkert allereie tenkjer, så har dette nok noko med «ryktet» som går at jente slepp å betale gebyr.. Liste over undersøkinga vart slik som under. Namn med strek over slapp og betale gebyr

 1. Bjarne (ja gut) – 26 kg bagasje
 2. Gut – 28 kg bagasje
 3. Jente – 2 kolli totalt 28 kg
 4. Jente – 28 kg bagasje
 5. Jente – 24 kg bagasje
 6. Jente – 3 kolli totalt ?kg men den største var 19kg = over 20 kg totalt
 7. Jente – 25 kg bagasje
 8. Jente – 29,7 kg bagasje

(To siste jentene tok eit anna fly enn meg – ja, det var Sigrun og Line viss nokon skulle lure)
(Eg har spurd fleire gutar om same problemstillinga, men enten så tok dei ikkje fly eller hadde under 20kg..)

Hmm.. er det nokon som ser nokon samanheng. Er det tilfeldig at jenter får med ekstra bagasje utan å betale for det? Eller er det berre loddtrekning om kven som skal betale og det er tilfeldigvis berre gutar som vart plukka ut?

Vel, svaret vil nok kome her om eit par dagar, for i dette augeblikket blir ein epost til sasbraathens konstruert. Svaret som eg får vil bli lagt ut her.

Ja, kom gjerne med di erfaring om dette. Eg vil gjerne ha fleire data med i saka mi!