nr 6000!

Då er nok ein milepel nådd! Vitjar nr 6000 i år var inne i dag kl 12.20. Gratulerer til deg! 6000 er vel ikkje det store. Men ser ein på grafen under, så ser ein at det er fyrst dei to siste mnd at det verkeleg har tatt av… Så ja, eg skal prøve å gjere mitt for å halde sida oppdattert slik at det stadig er mykje fornuftig å lese.. eller bilete å sjå.