mellom brist og stiv kuling..

da sit eg her med kakao og teppe, og koser meg med masse pensum og eit par oppgåver, medan hauststormane herjer ute. Det er vel slik det skal vere. Godt ver til å vere inne i… (men å lese på pensum.. huffda)

ja, det var alt.. tilbake til oppgåvene!