eksamenslesing…

Jaja, så har eg også klart å starte. Eller, har faktisk halde på eit par dagar. Sjølv om det er over ei veke til første eksamen, så går tida ekstremt fort her, så snart er dagen der… For å prøve å få oversikt over teorien, så har eg da starta med tankekart. Ein slik spitzy ting som fungerer veldig bra til å få oversikt over faget… Så med kaffi, lovsamling, notat og fargetusjar så går alt så bra så – rettslæreeksamen her kjem eg!