Den verkelege Bjarne…

Eg har noko eg må fortelje. Eg er Spiderman.

Eg har prøvd å skjult det lenge for dykk, men i dag klarte eg ikkje å halde meg lenger. For dei som ikkje vist det så kan eg imponere med at eg er smart, vittig, litt nerd, har stor makt og eit stort ansvar hengjande over meg…

Kven er du eigentleg? Finn det ut her!