bjarnebs.com

livet i LA

Følg med på Gutta på tur – USA 06 for å få med livet i LA Masse rart som skjer, stikkord er lærarar som søve og møte med verdskjende artistar!

når læreren søv, så…

Er det ein ting som ein kan lære av studieturar som går langt langt bort frå den vanlege kvardagen, så er det at personar gjerne viser nye sider. Sider som kanskje ikkje var så heilt vanlege eller opplagte før ein drog på turen. Ein av desse kan vere nettopp at ein viss lærar (sjå bilete) […]