å tryne eller ikkje…

av ein eller anna merkeleg grunn, så får ein ofte berre plutseleg mange fasinerande og ja.. ehh.. imponerande tankar om masse ting som ein lurer på. Og enda meir merkeleg er at når ein er ute i skauen verkar desse tankane ofte meir aktivte. og joda,

To be, or not to be

Smelly Cat, Smelly cat what are they feeding you?
Smelly Cat, smelly cat it’s not your fault…

They won’t take you to the vet.
You’re obviously not their favorite pet.
You may not be a bed of roses,
And you’re no friend to those with noses.

Smelly cat, smelly cat what are they feeding you?
Smelly cat, smelly cat it’s not your fault!