så var det berre å skrive da

jepp.. då ser det ut til å funke her… så var det berre å starte å rable ned ting da. Tenke tanker som ein stort sett har ein mangel på når ein er trøyt. Ja, trøyt – denne sida skal etter beste evne tileignast nynorsk (og litt dialekt da…) men slapp av, det skal kome meir her, det skal bli fleire fascinerandes ting. Det vil skje endringar!